Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnièka Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Agresivno ponašanje pasa

Agresivnost pasa kao oblik promenjenog ponašanja

Nije retka pojava da se vlasnici javljaju veterinarima ,vidno uzbudjeni i zabrinu  agresivnim,nepredvidljivim ponašanjem svog  psa koji je ,iz èista mira, skoèio na njih   I pokušao da ih ujede ili u najnesretnijem sluèaju ih izujedao!!! 
Nekim ljubiteljima životinja nije jasno da psi i maèke nisu uvek umiljati i mazni  i da je u njihovoj prirodi da se plaše èoveka.Životinje taj strah pokazuju agresivnošæu. Nije nam strano da se u ordinaciji sreæemo sa vlasnicima koji ne umeju da obuzdaju agresivnost svog ljubimca ili da  agresivnost životinje ne  povezuju  sa greškom u odgoju.Velika greška koju ljudi prave je u tome što se ne upoznaju sa rasom, karakterom i poreklom životinje ( pogotovu ako su mešanci).Naprotiv,njih veæ ,na prvi pogled, osvoji umiljatost i neposrednost štenaca.U kinološkom smislu, karakter psa èine  temperament i æud tj.narav.

Temperament psa je nasledna osobna koja odražava stepen reakcija CNS na razlièite podražaje spoljnih i unutarnjih faktora.
Postoji živahni(sangvinièni) i mirni temperament.
Kod pasa filigranske konstitucije se sreæe  nepoželjna podvarijanta nervoznog temperamenta-èivava,pinè…

Æud(narav) je duševno,psihièko stanje psa.
Razlikuje se dobroæudna i zloæudna narav psa.Zloæudni psi pri najmanjem nadražaju reaguju ujedom i agresivnošæu ,te takve pse treba iskljuèivati iz priploda.

Agresivnost je reakcija i naèin ponašanja koji se ispoljava prema drugom organizmu.Može biti ofanzivna,defanzivna i predatorska.

Ofanzivna agresivnost podrazumeva ispoljavanje dominacije medju mužjacima i medju ženkama, pojaèava se kako životinja dostiže polnu zrelost.Zabeležena je kod nemaèkih ovcara,pit-bulova, staforda,dobermana,haskija,rotvajlera.Reakcije agresivnog ponašanja su opasne i traumatske a ujedi mogu da budu fatalni.

Defanzivna agresivnost  je vezana za žrtvu i obuhvata agresiju psa vezanu  sa teritorijalnom odbranom,majèinskom zaštitom,odbranom isprovociranom strahom i takozvanom iritabilnom agresivnošæu.Ona je isprovocirana bolom i frustracijom životinje.
Jasni znaci agresivnosti kod pasa su:pokazivanje i škljocanje zubima,režanje,piljenj u žrtvu i zauzima stava za otvoren napad.
Predispozicioni znaci vezani za okruženje koji podstièu agresivnost su asocijalnost sa drugim psima,zlostavljanje i okrutno ponašanje prema psu,ogranièavanje slobode, borbe i napadi drugih pasa.
Sa medicinske strane,neurološki pregled psa može da pokaže vezu sa organskim oboljenjem. U tom smislu treba ispitati sve moguæe uzroke i patološka stanja koja mogu biti udružena sa agresivnošæu. Imajmo na umu i to da najopasnija i najozbiljnija bolest koja u klinièkoj slici oboljenja ima agresivnost je besnilo.

Tretman pasa koji ispoljavaju teritorijalnu agresivnost
Prvi korak je zaštita èoveka i vlasnika od ujeda agresivne životinje.To podrazumeva stavljanje korpe na njušku psa i obezbedjivanje uslova(boksa) tako da pas nema prilike da ispolji kompromitujuæe  ponašanje.
Drugi korak je vežbanje osnovnih  komandi sa psom. Prvo treba trenirati na neutralnom terenu a zatim blizu kuæe, u sopstvenom dvoristu i praæenje reakcije psa kad naidje nepoznata osoba i direktno kontrolisanje sa komandama obuzdavanja.Jedno od rešenja smanjenja agresivnosti je kastracija psa ili sterilizacija kuja ako je njihova agresivnost vezana za periode teranja.
Ako su u pitanju zluradi,jogunasti i izrazito ujedljivi psi,vlasnici moraju da shvate da takvi psi ne mogu da se prevaspitaju i ''ozdrave'' i  jedino resenje je eutanazija.

Copyright © 2007 - 2015 by alesvet All rights reserved . >by Zivojin Golubovic