Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnička Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Krpelji

Bolesti koje se prenose putem artropoda - oprez kod pojave krpelja !

Pojava krpelja se vezuje za prolećni period kad je veća vlažnost vazduha i  spoljašnja
temperatura u porastu.Vlasnike zabrinjava najezda krpelja kod njihovih ljubimaca.Zato
,posle svake šetnje po travnatim površinama (parkovi,šume,u blizini reka,jezera)neophodno je pregledati krzno psa i  otkloniti opasnost od  krpelja koji su transmiteri mnogih bolesti.Pored najčešće Piroplazmoze ili Babezioze,krpelji mogu preneti uzročnike Borelioze ili Lajmske bolesti,Rikecioze,Hemobartoneloze,Erlihioze i još par oboljenja.
Uzrocnici Erlihioze su intracelularni bakterijski organizni koji su klasifikovani kao “Erlihije”.To je grupa entiteta patogenih za životinje i čoveka..Postoji vrsta ili tip Erlichia canis koja kod pasa i mačaka uzrokuje bolest zvanu Monocitna Erlihioza. Rod Anaplazija obuhvata dva tipa Erlihije koje izazivaju Granulocitnu Erlihiozu i infektivnu trombocitopeniju koja je najznačajnija i najrasprostranjenija u  Evropi,oblasti Mediterana  a ima je i kod nas.
Kod monocitne erlihioze pasa uzročnik je Ehrlichia canis,a prenosi se putem krpelja Rhipicephalus sanguineus. Putem salive zaraženog krpelja uzročnik se direktno unosi u krv psa. Inkubacija ili period od inficiranja psa do ispoljavalja kliničke slike bolesti je od 1-3nedelje.Postoje tri toka bolesti:akutni,subklinički i hronični.Najčešća je subklinička forma .Ona zna da traje godinama,sa uzročnicima koji su perzistentni u telu psa,sa razvojem antitela(hiperglobulinemija) i znatnim smanjenjem trombocita(trombocitopenija).U akutnom toku bolesti su nespecifični znaci, te je teško reći o čemu se radi.Pas je apatičan,nema apetit,ima groznicu,uvećane limfne čvorove. Na psu se mogu naći krpelji ali  ne mora da budu i vidjeni.Na sluznicama usne duplje se mogu primetiti tačkasta krvarenja.Ako u ovoj fazi bolesti životinja ne razvije  efikasni imuni odgovor ,razvija se hronična erlihioza sa teškim oštecenjima koštane srži.To ima za posledicu razvoj leukopenije,tpombocitopenije i  neregenerativne anemije,Prognoza bolesti je loša i smrt nastupa usled krvarenja i sekundarnih infekcija.
Dijagnoza se bazira na identifikaciji uzročnika(morule erlihije)u monocitima u krvi.Takodje se radi i serološka dijagnostika a jedan od načina su komercijalni kitovi koji lako i brzo potvrdjuju dijagnozu.U terapija erlihioze kao lek izbora je doxiciklin ili oxitetraciklin.Jedino kod mladjih pasa od 6meseci, tetraciklin se ne koristi jer može ostaviti trajne posledice zbog žutog prebojavanja gledji zuba.Takodje je kontraindikovan kod bubrežnih bolesnika.Za rezistentne infekcije se daju i drugi lekovi ali jednokratno.Režim davanja antibiotika mora tačno biti propisan  u odgovarajućoj dozi , intervalu i dužini davanja.Akutni tok bolesti uz odgovarajuću terapiju ima odličnu prognozu.Serološki testovi se mogu ponoviti za 9 meseci, i treba da budu sero-negativni kod pasa koji su preboleli..Ako su sero- pozitivni,znači da je u pitanju  reinfekcija ili ne- efikasno lečenje.
Po staroj poslovici”Bolje sprečiti,nego lečiti”,savetujemo vlasnicima pasa i mačaka predostrožnost kod transporta životinja u područja koja su registrovana kao endemske oblasti sa zaraženim krpeljima.Preventiva su ogrlice protiv krpelja,repelentni rastvori, sprejevi i ampule,uz održavanje higijene objekata u kojima borave životinje.

                                                                     Julijana Milosavljevic,DVM spec.

 

 
limundo
Copyright © 2007 - 2010 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari