Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnička Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Edukacija - www.alesvet.com

 PLANSKI DO POTOMSTVA
Svaka životinjska vrsta ima specifičan polni ciklus.Kod svih ženki postoji dinamika pojavljivanja plodnog perioda I mogućnosti parenja.Ove ciklične promene nastaju usled promene koncentracije hormona hipofize I polnih hormona.Mužjaci su aktivni tokom cele godine,od kada steknu polnu zrelost pa do ulaska u period starosti koji obuhvata odredjene godine u zavisnosti od vrste životinja.
Kod pasa mužjaci stiču polnu zrelost od 6 do 9,a ženke nešto kasnije izmedju 9 i 16 meseci.
Za razliku od svog pretka vuka koji je monoestrična životinja I šteni se jednom godišnje,psi spadaju u diestrične životinje,što znači da se plodni periodi ženke javljaju 2 puta godišnje I tada keruše ulaze u teranje.
Početak teranja vlasnik uoči po crvenkastom iscetku iz vagine I otoku vulve.Ova faza se naziva proestrus,traje od 5 do 9 dana I keruša još uvek nije spremna za parenje.U toku proestrusa dolazi do promene koncentracije hormona što dovodi do smanjenja količine iscetka I spadanja otoka.Nakon proestrusa nastupa estrus,faza u kojoj je keruša spremna za parenje.Faza estrusa traje 9 do 10 dana.U praksi je utvrdjeno da se ovaj period javlja od 9 do 14 dana od početka krvarenja.
Ako imate ženku,a ne želite da se upari onda je potrebno da se u ovom periodu sačuva od kontakta sa mužjakom.Zbog mirisa koje ona tada produkuje mužjaci se nagonski ponašaju I može doci do neželjenog  parenja.U takvim situacijama,potrebno je brzo reagovati I početi sa terapijom koja dovodi do arteficijalnog abortusa.Preparati koji se koriste u ove svrhe su hormonske prirode,daju se trokratno sa razmakom od jednog dana,počevši najkasnije od 3. dana.
U slučaju da želite da se vaša kuca upari I dobije potomstvo,neophodno je preduzeti odredjene mere da bi se izbegle komplikacije koje mogu da dovedu do pobačaja ili okota u kojem mogu da se jave inficirani,deformisani ili mrtvi štenci.Po ulasku u teranje potrebno je uraditi analizu vaginalnog brisa,kako bi se utvrdilo da ne postoji infekcija genitalnog trakta.U slučaju postojanja infekcije potrebno je sprovesti antibiotsku terapiju,kako se infekcija ne bi u toku trudnoće proširila I na plodove.
Da bi se utvrdili”plodni”dani,odnosno najpogodnije vreme za parenje mogu se uraditi odredjene analize.Može se raditi citološki bris,gde se u odnosu na zastupljenost pojedinih ćelija utvrdjuje da li je kuja ušla u estrus.Ovo je donekle subjektivna metoda I ne može se uzimati kao apsolutno tačna.Drugi metod je odredjivanje nivoa progesterona u krvi,gde se u zavisnosti od vrednosti ovog parametra preporučuje optimalno vreme za parenje.Parenje se može ponoviti sa razmakom od jednog dana.Vadjenje krvi I praćenje nivoa progesterona se može raditi već od 3.dana,po potrebi se može ponoviti za 4 dana.Kod keruša koje su već ulazile u teranje I kod kojih postoji odredjena pravilnost,nivo progesterona se može raditi pred očekivani period,što je najčešće oko 9-10 dana.
Graviditet kod pasa traje u proseku 63 dana,a granice se kreću od 58 do 68 dana u zavisnosti od rase.Potvrdu da li je ostala skotna možete dobiti ultrazvučnim pregledom,počevši od 23.dana posle ovulacije,kada se mogu videti prve konture fetusa I srčana aktivnost,a skeletni sistem se uočava 34-35.dana od ovulacije.
Keruši u graviditetu treba obezbediti dovoljne količine kvalitetne hrane,naročito kada udje u laktaciju,pre koćenja.Preporučuje se vakcinacija mrtvom vakcinom 42.dana graviditeta čime se postiže bolji imunitet štenaca..Potrebno je uraditi I kontrolni vaginalni bris 10tak dana pre termina štenjenja,što daje dovoljno vremena da se sprovede adekvatna terapija u slučaju postojanja infekcije genitalnog trakta.
U toku graviditeta ne bi trebalo kujama davati nikakve preparate bez nadzora veterinara,jer mnogi od njih mogu da izazovu neželjene efekte,dovedu do pojave deformisanih I nedovoljno razvijenih plodova,pa čak I do njihovog uginuća.


Aleksandra Golubovic,dr vet.med

 

 
limundo
Copyright © 2007 - 2010 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari