Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnička Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Edukacija - www.alesvet.com

Povrede i krvarenja kod pasa

Jedno od urgentnih stanja u veterinarskoj praksi je krvarenje.Incidentne situacije, kao što su borbe pasa,otvoreni prelomi ekstremiteta,saobraćajne nezgode,pad sa velike visine ,trovanje kumarinskim preparatima... su  stanja kada vlasnik ne može sam da zbrine svog ljubimca  i sa opravdanjem  traži hitnu pomoć i brzu i efikasnu intervenciju veterinara.Pomoć može biti pružena na terenu tj.na licu mesta, gde se nezgoda dogodila ili hitnim transportom životinje do najbliže ordinacije.
Krvarenje koje nastaje usled povrede odnosno traume krvnog suda može biti arterijsko,vensko,spoljašnje,unutrašnje.Postoji i krvarenje koje se javlja u roku od 24 sata od operacije, na  mestu stvorenog tromba(ugruška). Obično se radi o operacijama tumora ili kastraciji. Nakon budjenja životinje iz anestezije,  povećanje  krvnog pritiska i povećane frekfencije srca  mogu dovesti do izbacivanja i pomeranja ugruška sa njegovog mesta.
Arterijsko krvarenje –ako je u pitanju veća arterija,  jako je  obimno i intenzivno, u pitanju je svetla krv bogata kiseonikom,koja ističe u mlazu i pulsira.
Vensko krvarenje je sporije ,krv je tamnija ,izliva se lagano i ima neprekidan tok.

Spoljašnje krvarenje nastaje usled posekotina,ugriza,ogrebotina,nagnječenja,vidno je i dostupno sanaciji.

Unutrašnje krvarenje je veoma ozbiljno stanje kad dolazi do izliva krvi u tkiva,organe i telesne šupljine.Dijagnoza može da bude teška jer se u prvom trenutku ne uočava..Kao posledica većeg krvarenja životinja ima simptome poremećaja opšteg stanja.To su znaci hipovolemičnog šoka koji karakteriše :bledilo svih vidljivih sluznica,slabo punjenje pulsa,hladjenje tela,pospanost,pojava krvi u urinu,stolici,u povraćenom sadržaju...
Prva pomoć u svim slučajevima krvarenja je zaustavljanje tj.hemostaza,sto je prioritet a  zatim nadoknada tečnosti(plazme,elektrolita..), nakon toga operativni zahvati na abdomenu ili obrada rana,preloma i sl
Svaku ranu prati krvarenje koje može biti veće ili manje.Primarna krvarenja nastaju u trenutku povrede tkiva i krvnih sudova, dok se sekundarna krvarenja javljaju posle nekoliko dana kao posledica infekcije.
Postoji i spontano zaustavljanje krvarenja,kada je ono  manjeg obima i iz manjih krvnih sudova.Ali, da bi se izbeglo iskrvarenje, kod većih krvarenja neophodno je odmah izvršiti privremenu hemostazu.Ako su u pitanju povrede u distalnim delovima ekstremiteta,može se iznad mesta povrede postaviti gumena traka i na taj način izvršiti kompresija krvnog suda,Ova traka (Esmarhova poveska) ne sme da stoji duže od 2 sata jer može da izazove teške posledice nekroze tkiva i nerva ispod mesta gde je postavljena.Ako su u pitanju krvarenja  na glavi,vratu ili grudnom košu,može se na mestu rane  postaviti gaza i  pritisnuti snažno dok se krvarenje  ne zaustavi.Ali ako ni kompresija gazom nije dovoljna tada je za prvu pomoć potrebno izvrsiti direktnu kompresiju povredjenog krvnog suda.Direktna kompresija se vrši prstima i ako je moguće na mestu gde  je podloga kost kako krvni sud ne bi skliznuo( "bežao").
Ozbiljnu,trajnu hemostazu je moguće izvršiti u uslovima koji obezbedjuju nesmetano, po hirurškim pravilima obavljanje zahvata.Tada se može pribeći tehnikama zaustavljanja krvarenja na nekoliko načina,npr. ligiranje,kada se krvni sud adekvatnim instrumentima fiksira i zatim se na njega postavi šav .Postoje i lokalni hemostatici koji su u vidu sundjerčića(želatinoznog ili kolagena) a koji se postavljaju na mestu krvarenja i to kod operacija na unutrašnjim organima-jetri,slezini.

 

                                                                        Julijana Milosavljevic,DVM spec.

 

         

 
limundo
Copyright © 2007 - 2010 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari