Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnièka Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER

San mladjih,a nestrpljivih kinologa,želja usamljenih i nesigurnih osoba,pratilac ozbiljnih i poslovnih ljudi-to je stafordski terijer.
Za svoje postojanje i današnji oblik,treba biti zahvalan u prvom redu buldogu kojeg su na Ostrvu rado ukrštali sa srèanim,ali slabašnim terijerima.Iz tih mnogobrojnih parenja,koja su imala za cilj stvaranje psa snažnog i neosetljivog na bol stasao je stafordski bulterijer(nazvan prema pokrajini (Stafordšir),koji je dugo bio opasan protivnik psima,bikovima,medvedima,jazavcima u krvavim borbama u areni.Upornost ovog psa da slomi protivnika je oduševila stare kinologe,pa su stafordskog bulterijera dalje koristili u stvaranju novih pasmina.
Pravu afirmaciju ovaj pas doživljava tek sa ulaskom u Ameriku.Postaje veoma popularan iako je spoljašnjim izgledom pre podseæao na dobro uhranjenog mešanca sa ulice,nego na strašnog borca.Da bi veæ samom pojavom stvarao utisak,uvodi se kupiranje ušiju,koje njegovoj,previše”normalnoj”glavi daje pomalo zao izgled.U priplodu se ostavljaju samo krupni,snažni primerci,tako da za kratko vreme na tlu SAD nastaje nova pasmina,originalnog izgleda i snažne figure.Ovako doteran i uveæan,sa tradicionalnim žarom za borbu,amerièki stafordski terijer odmah postaje favorit u borbama pasa.Mnogi poznavaoci ovih surovih priredbi u prvi mah nisu mogli da objasne otkud toliko uspeha kod ovog,skoro proseènog psa.Tek posle nekoliko uspešnih sezona i konstantno dobrih nastupa,shvatili su da je ovaj novi borac sinteza srèanosti i racionalnih dimenzija.On nema zastrašujuæu lobanju bulterijera,ni golemo telo bordoške doge,ali svojom okretnošæu,brzinom,žestinom napada i snažnom èeljusti,iznenadnim skokovima,stekao je titulu nepobedivog.
Tek sa ukidanjem borbi pasa,stafrodski terijer dobija priliku da pokaže i druge osobine.Pravi prijatelji pasa daju prednost primercima lepe gradje i dobrog karaktera,tako da kreæe odgoj pasa namenjenih životu u porodici.Današnji primerci stafordskog terijera su veoma pogodni za život u stanu zbog skromnih dimenzija i kratke dlake,lako se obuèavaju za odbranu èoveka i imovine i odlièni su pratioci.Nepoverljivi prema strancima,a odani èlanovima porodice,èak dozvoljavaju i deci nestašluke bez bojazni da æe u njima prokljuèati nekadašnji bes.
Pas,kog su kroz istoriju ljudi zloupotrebljavali,i na kraju ipak vratili porodici i normalnoj upotrebi,danas je voljen i popularan u celom svetu.Njegova pojava na izložbama i ulici je zapažena,o njemu se govori sa poštovanjem.U Evropi deluje na desetine klubova koji se brinu da stafordski terijer ostane elegantan,snažan,hrabar pas-prijatelj èoveka.

K A R A K T E R I S T I K E
Nalazi se u III FCI grupi

Treba da odaje utisak velike snage na osnovu svoje velièine,to je dobro gradjen pas,mišiæav ali okretan i graciozan,veoma budno prati okolinu.Treba da je èvrst,ni visokonog ni hrtast.Izvanredno je hrabar.

GLAVA:Srednje duga,duboka,lobanja je široka,mišiæi na obrazima veoma izraženi,stop veoma izražen,uši visoko usadjene.
OÈI:Okrugle,tamne boje,smeštene nisko i veoma razmaknute.Bez bobica na kapcima.
UŠI:Visoko usadjene.Kupirane ili ne.Ako su nekupirane treba da su kratke,uspravne ili u vidu poluruže.Uši koje slobodno padaju kažnjavaju se.
NJUŠKA:Srednje dužine,zaobljena u gornjem delu i naglo se skuplja ispod oèiju.Vilice su dobro istaknute,donja je jaka i èvrsta.Usne su èvrste i dobro priležuæe bez delova koji vise.Gornji sekutici su u uskom dodiru sa prednjom stranom donjih sekutica(makazasto zubalo).Njuška je apsolutno crna.
VRAT:Snažan,lagano izboèen,sužava se od pleæki prema potiljku.Koža nije opuštena.Srednje je dužine.
PLEÆKE:Jake i mišiæave,lopatice široke i kose.
TELO:Rebra dobro zasvodjena,duga prema zadnjem delu.Medjusobno blizu postavljena.Prednje noge su dovoljno razmaknute što omoguæava pravilan razvoj grudi koje su visoke i široke.
REP:Kratak u odnosu na visinu,nisko usadjen,postepeno se stanjuje prema vrhu.Nije ni uvijen,ni uzdignut iznad ledja.Ne kupira se.
NOGE:Prednje noge moraju biti prave,kosti su jake i zaobljene,podlaktice èvrste i prave.Zadnje noge su veoma mišiæave,potkolenice su spuštene i nisu okrenute ni unutra ni spolja.Šape su srednje velièine,zbijene i èvrste.Korak treba da je elastièan,pas ne sme pri hodu da se klati ni da ravaniše.
KRZNO:Dlaka je kratka,gusta,èvrsta pri dodiru i sjajna
BOJA:Dozvoljene su sve boje dlake,jednobojna,višebojna ili šarena.Nepoželjna je sasvim bela,više od 80% bele,black and tan(crna sa vatreno crvenom) i boja džigerice.
VISINA:mužjak 45,72-48,26 cm,ženka 43,18-45,72 cm,težina je srazmerna rastu.
MANE:depigmentacija njuške,svelte oči ili kapci bez pigmenta,suviše dug ili nepravilno nošen rep,predgriz ili podgriz.

Mužjaci moraju imati dva testisa normalne velièine,potpuno smeštena u skrotumu.

                                                                Jovica Golubović,kinološki sudija

(Objavljeno u reviji ”ZOV” 1984.godine) 

Copyright © 2007 - 2015 by Alesvet All rights reserved .Code & Seo by Zivojin